Jo Vandeurzen stelt nieuw actieplan geestelijke gezondheid voor

21-02-2017
Jo Vandeurzen
Jo Vandeurzen stelde onlangs zijn nieuw actieplan geestelijke gezondheid voor. Het plan omvat een aantal interessante elementen voor ons als klinisch psychologen, doch verder overleg met de minister is nodig. Een aantal initiatieven van VVKP is alleszins niet onopgemerkt voorbij gegaan. 

Verdere uitbouw van de eerstelijnspsychologische functie

Onze eerstelijnspsychologen worden duidelijk gewaardeerd door het beleid. Ze zullen verder worden geïmplementeerd en nieuwe projecten, specifiek voor kinderen en jongeren werden aangekondigd. Voor de definitieve uitrol van de eerstelijnspsychologen kijkt de minister naar zijn federale collega wat betreft financiering. We zullen deze evoluties nauwgezet blijven volgen vanuit onze divisie ELP. 

Regionale psychologenkringen 

De minister heeft ook opgemerkt dat de VVKP gestart is met het verzamelen van de psychologen op regionale basis. Hij zal gaan onderzoeken op welke manier onze kringen kunnen ingeschakeld worden binnen het bestaande zorgaanbod. 

Implementatie van de KCE - studie "organisatie en financiering van psychologische zorg". 

Ook de KCE - studie is niet onopgemerkt voorbij gegaan, maar ook onze bedenkingen (zowel positief als negatief) hebben de minister goed bereikt. Hij zal samen met ons gaan bekijken op welke manier de bevindingen uit de KCE - studie omgezet kunnen worden naar de praktijk. 

In alle geval blijven we als VVKP in overleg met de minister rond de verdere implementatie van zijn plan. 

Het hele actieplan kan je nalezen op de website van Minister Jo Vandeurzen

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht