Intrede van het IFIC-classificatiesysteem

11-03-2018
Recentelijk kreeg VVKP heel wat vragen binnen van haar leden omtrent het IFIC-classificatiesysteem dat zijn intrede doet in diverse voorzieningen. 

Het IFIC-verhaal is al een hele tijd aan de gang via o.a. overlegplatforms tussen vakbonden en werkgevers. In geen enkele van deze overlegmomenten is VVKP echter betrokken geweest, o.m. door het feit dat VVKP geen vakbond is. Als VVKP zijn wij bijzonder teleurgesteld dat de vakbonden uit de voorzieningen vooral gekeken hebben naar de belangen van het verplegend personeel en de psychologen hierbij in de kou hebben laten staan.

Het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) is een vzw dat sinds 2002 bestaat en zich bezighoudt met het in kaart brengen van functies uit de sociale sector. Op dit moment ondersteunt IFIC de sociale partners in het P.C. 330 bij hun onderhandelingen over de invoering van de nieuwe classificatie en de procedures en overgangsmaatregelen die daarbij komen kijken. Meer info over IFIC zelf kun je terugvinden op hun website.

Als VVKP nemen wij een krachtig standpunt in deze kwestie in en zijn het dan ook absoluut oneens met deze functieclassificatie! Er worden momenteel stappen gezet om op Vlaams niveau over IFIC te gaan onderhandelen en de belangen van collega's in loondienst beter te beschermen zodat ook deze psychologen een stem krijgen. Enkele psychologen uit voorzieningen verenigden zich reeds om een open brief te schrijven en de problemen met IFIC in kaart te brengen (zie bijlage onderaan).

Als VVKP roepen wij de collega's in de voorzieningen op om niet in te tekenen op het IFIC-systeem: leg contact met jullie vakbondsafgevaardigden opdat ze deze cao niet zouden ondertekenen. In de komende weken zal VVKP data voor infomomenten bekend maken om haar leden verder te informeren over IFIC en zijn evolutie. Daarnaast vraagt VVKP haar leden om collega's te overtuigen om zich aan te sluiten bij VVKP zodat de stem van VVKP nog veel krachtiger wordt in overleg!

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht