Draaiboek eetexpert

05-11-2017
Dit draaiboek wil specifieke ondersteuning bieden aan de CGG-medewerker bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis, meer concreet anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.  Daar waar het zinvol is, wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Bovendien wordt nog een specifieke doelgroep belicht, nl. mensen met overgewicht of obesitas die lijden aan een eetstoornis.

Het draaiboek is opgevat als beknopte “Vraag en Antwoord” waarin de essentie gebundeld is voor het werken met eetstoornissen binnen een CGG-context. Heb je nood aan meer basiskennis over eetproblemen en –stoornissen, of fris je deze graag even op? Ben je op zoek naar informatie om ouders te kunnen helpen in hun vraag of het eetgedrag van hun kind nog binnen de normale grenzen valt of niet? Vraag je je af wat er al geweten is over risicofactoren voor het ontwikkelen van eet- en gewichtsproblemen? Bij elk onderdeel dat in het draaiboek aan bod komt, staan verwijzingen naar basiskennis en uitbreidingsmateriaal, zoals onderaan deze pagina.

Het draaiboek bestaat uit vier hoofdvragen: 

  1. Welke expertkennis heb je nodig bij de zorg rond eetstoornissen?
  2. Diagnostiek: wat zijn handige tools?
  3. Behandeling: wat zijn specifieke aandachtspunten?
  4. Multidisciplinaire samenwerking met partners buiten het CGG in het kader van eetstoornissen: is dat realiseerbaar?

 

De eerste vraag behandelt de specifieke kennis over eet-en gewichtsproblemen waar je als CGG-medewerker mogelijks minder mee vertrouwd bent, zoals meer achtergrond over de somatische gevolgen van ondergewicht, compensatiegedrag en eetbuien. Het behandelt ook de complexe samenhang tussen eetstoornissen en andere psychiatrische aandoeningen. De tweede vraag biedt concrete handvatten bij het diagnostisch luik bij eetstoornissen. De derde vraag gaat in op de specifieke aspecten en uitdagingen in de behandeling van eetstoornissen. Het laatste deel bekijkt hoe multidisciplinair samenwerken vorm kan krijgen binnen een CGG-context.

Het draaiboek werd samen met vertegenwoordigers van verschillende CGG uitgewerkt om zorg op maat bij eet- en gewichtsproblemen te ondersteunen. Het is een praktisch instrument dat vertrekt vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast sluit het draaiboek nauw aan bij de nieuwe beleidskaders binnen de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen.

Interesse? Registreer je als  professional op www.eetexpert.be en krijg gratis toegang tot alle materialen. Het nieuwe draaiboek met praktijktools kan je hier raadplegen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht