Ik overweeg om een psychotherapie-opleiding te starten. Maar ik wil wel zeker weten dat die opleiding later ook erkend zal worden. Welke psychotherapie opleiding volg ik best?

Helaas is er momenteel nog onduidelijkheid over de erkenning van psychotherapie.

In de officiële uitleg van het wetsvoorstel staat:  

De §§ 3 en 4 van het artikel bepalen dat binnen dit wetenschappelijk vakgebied, dat sterk aanleunt bij de menswetenschappen, vier referentiekaders bestaan. Die vier oriëntaties werden door de Hoge Gezondheidsraad vastgesteld in zijn advies nr. 7855. Later kunnen daar nog oriëntaties bijkomen, na advies van de Federale Raad voor de Psychotherapie. Door die verscheidenheid aan benaderingen kan iedere patiënt voor zichzelf nagaan welke methode voor hem of haar het meest geschikt is.

Met de "vier referentiekaders" worden bedoeld: psychodynamische, cliëntgerichte, gedragstherapeutische en relatie- en gezinstherapie.  
 
In het wetsvoorstel staat ook: 

Die specifieke opleidingen in een van de erkende takken van de psychotherapie mogen worden aangeboden door de universiteiten, de hogescholen, de instituten of de verenigingen die daartoe door de Koning zijn gemachtigd, na advies van de Federale Raad voor de Psychotherapie.

Wat betekent dit voor jou? Met een therapieopleiding in één van de vier hoofdstromen die aangeboden wordt door een universiteit, zit je safe. De kans is reëel dat andere opleidingen zullen toegevoegd worden. Probleem is echter dat nieuwe opleidingen pas kunnen toegevoegd worden als de  hiertoe bevoegde raad een positief advies heeft. Aangezien deze raad nog moet samengesteld worden, zou het kunnen dat dit nog een tijdje gaat duren.  
 
Belangrijk voor jou is vooral dat de praktijk van klinische psychologie erkend wordt binnen KB 78. Dit zorgt ervoor dat we kans maken om op termijn door het RIZIV te worden terugbetaald. Hierdoor weegt de psychotherapiediscussie voor ons iets minder zwaar. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht