Studiedag georganiseerd door de VVPT, rond kortdurend werken in de eerste en de tweede lijn

Wanneer: 
25-04-2018 09:00
Waar: 
UPC Kortenberg
Op woensdag 25 april 2017 organiseert de VVPT in Kortenberg een studiedag: Kortdurend en toch in de diepte! A day of teaching with Allan Abbass. Dr. Allan Abbass is professor psychiatrie en psychologie in Canada. Hij zal op deze studiedag zijn metapsychologisch kader uitleggen, waarmee psychische problemen, van ‘licht’ tot ‘ernstig’ begrepen kunnen worden. Hij zal tevens kort de wetenschappelijke evidentie voor zijn kortdurend behandelmodel schetsen, maar daarna vooral met veel videomateriaal demonstreren hoe hij te werk gaat in de behandeling van patiënten met verschillende mate van ernst van persoonlijkheidsproblematiek. Het is een unieke gelegenheid om ook in concrete klinische voorbeelden kennis te maken met de diagnostiek van verschillende uitingen van persoonlijkheidsproblematiek. 

Er is voor deze studiedag geen grondige voorkennis vereist van het psychoanalytisch gedachtegoed. Hierdoor kan de studiedag ook inspirerend zijn voor psychotherapeuten van andere oriëntaties of voor eerstelijnspsychologen met interesse voor een verdiepende manier van kortdurend werken. Tegelijk zal deze verdiepende teaching waarbij specifieke technieken worden geïllustreerd met behulp van videomateriaal ook voor ervaren psychoanalytische psychotherapeuten een inspiratiebron zijn voor hun therapeutische praktijk. De studiedag verloopt volledig in het Engels. Bijkomende informatie vind u in de bijgevoegde flyer of op de binnenkort volledig vernieuwde website www.vvpt.be

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht