Positieve emoties op de werkvloer

Wanneer: 
29-03-2018 19:00
Waar: 
Park Inn By Radisson Leuven – Martelarenlaan 36 -3010 Leuven
In deze lezing kijkt prof. dr. Nele Jacobs vanuit de levenslooppsychologie naar de menselijke ontwikkeling en de mentale gezondheid van het individu. Welke rol spelen positieve emoties bij onze mentale gezondheid en welke handvatten kan de wetenschap bieden om positieve emoties te genereren en vast te houden en dat in het bijzonder op de werkvloer? 

Na een korte introductie in het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie, wordt er ingegaan op een aantal kenmerken van de individuele ontwikkeling, alsook op factoren die deze beïnvloeden richting mentale gezondheid. Mentale gezondheid wordt hierbij gedefinieerd op basis van twee criteria, namelijk de mate waarin het individu vrij is van psychopathologie, alsook de mate waarin hij welbevinden ervaart. Individuen met een hoog niveau van welbevinden floreren. Ze hebben ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Iemand floreert wanneer hij naast een optimaal functioneren ook positieve emoties zoals geluk, voldoening, opgewektheid en kalmte ervaart. Volgens de Broaden-and-Build- theorie van Fredrickson zijn positieve emoties de sleutel tot floreren, tot welbevinden. De Experience Sampling methodologie is een unieke methode om positieve emoties te bestuderen in de dagelijkse context waarbinnen deze zich voordoen. Kennis op basis van deze methodologie is dan ook uitermate geschikt om de ontwikkeling van het individu richting een betere mentale gezondheid te bevorderen. In deze lezing zullen enkele voorbeelden van dergelijke strategieën toegelicht worden, met in het bijzonder aandacht voor strategieën op de werkvloer. 

Meer info vind je in de bijlage onderaan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht