Colloquium: Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Wanneer: 
24-10-2017 09:00
Waar: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

Iedereen die betrokken is in het arbeidsproces streeft naar meer ‘wel-zijn’. Dit geldt zowel voor de sociale partners, de beleidsverantwoordelijken, maar zeker ook diegenen die in organisaties uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van alle medewerkers, namelijk de HR-managers en preventieadviseurs.

Door de reglementering over welzijn op het werk te respecteren en door een intern preventie- en HR-beleid op te zetten, kunnen we komen tot een ‘win-win’-situatie, voor het bedrijf en voor de werknemer.

Het invullen van die intenties is evenwel niet altijd vanzelfsprekend en botst nogal eens op tegenstrijdige prioriteiten. Daarom blijft het voor Human Resources Managers en zeker voor arbeids- en organisatiepsychologen, een permanente opdracht én uitdaging.

Hoe kan dit in de praktijk gerealiseerd worden?

Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan! 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht